Rozprawy doktorskie i prace magisterskie

 
 
Rozprawy doktorskie, w których pełniłem rolę promotora
 
dr Marcin Ziółek
"Analiza liniowych i nieliniowych procesów fizycznych w femtosekundowej spektroskopii dwuimpulsowej", 2003
Promotor: dr hab. Ryszard Naskręcki
 
dr Emilia Dębińska-Bis 
„Badanie i korekcja optyczna układu wzrokowego po operacji zaćmy”, 2006
Promotor: dr hab. Ryszard Naskręcki, promotor pomocniczy dr Andrzej Styszyński 
 
dr Wawrzyniec Kaszub
"Photo-induced phase transitions in molecular materials", 2012
Promotorzy:  prof. dr. Hervé Cailleau, prof. dr hab. Ryszard Naskręcki (doktorat typu co-toutelle pomiędzy Universite Rennes 1 i UAM)
 
dr Monika Czaińska
"Zastosowanie metod elektrofizjologicznych do badań sumowania i supresji korowej", 2019
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, promotor pomocniczy dr Anna Przekoracka-Krawczyk
 
Rozprawy ukończone - obrona odbędzie się w najbliższych tygodniach
Mgr Paweł Nawrot
"Dysfunkcje motoryczne u osób z zaburzeniami widzenia obuocznego". 
Promotor: Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, promotor pomocniczy: dr Anna Przekoracka-Krawczyk
 
 
Wybrane prace magisterskie 
 
Joanna Cegła, Wpływ okluzji na pomiar heteroforii zdysocjowanej, 2020 
 
Tomasz Papierowski, Wpływ wady refrakcji na jakość obrazu siatkówki w badaniu OCT, 2019 
 
Łukasz Kobiałkowski, Wpływ widzenia obuocznego na funkcje wzrokowo - werbalne mierzone testem Developmental Eye Movement Test (DEM) u osób z symptomatyczną heteroforią, 2019 
 
Marta Biskup, Test wzrokowo-werbalny Developmental Eye Movement Test (DEM) - wyznaczenie norm dla dzieci w wieku 5-11 lat, 2019 
 
Krzysztof Ptak, Kontrola akomodacji w pomiarach aberrometrycznych z wykorzystaniem fizjologicznych odruchów związanych z widzeniem obuocznym, 2018 
 
Magdalena Zaworska, Ocena przydatności metody cryo-SEM do obiektywnej oceny struktury wybranych silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych, 2017 
 
Sylwia Szmurło, Porównanie stabilności wyników heteroforii zdysocjowanej oraz zakresów wergencji fuzyjnej mierzonych na synoptoforze i listwach pryzmatycznych, 2017 
 
Monika Jankowska, Wpływ widzenia obuocznego na funkcje mierzone testem wzrokowo-werbalnym Kinga-Devicka u osób z symptomatyczną heteroforią, 2017 
 
Anna Goździcka, Procedury optometryczne kwalifikujące pacjentów do zabiegów chirurgii refrakcyjnej - standard amerykański i własny model, 2016 
 
Dawid Dominiak, Projekt i wykonanie nakładki do skiaskopu z wykorzystaniem drukarki 3D, umożliwiającej podgląd toru obserwacji w czasie rzeczywistym za pomocą kamery CCD, 2016 
 
Aleksandra Kochaniewicz, Parametry biometryczne oka ze względu na wielkość krótkowzroczności. Pomiary za pomocą OCT i USG oka, 2015 
 
Grzegorz Lewicki, Wpływ wieku, refrakcji oka oraz płci na śródbłonek i grubość rogówki, 2015 
 
Anna Semrau, Optymalizacja pomiaru właściwości elastycznych i biomechanicznych rogówki za pomocą optycznej koherentnej tomografii na przykładzie modelu oka świni, 2015 
 
Jędrzej Kućko, Ocena funkcji widzenia u pacjentów z grupy wiekowej 60+, 2014 
 
Tomasz Popielewski, Badania architektury informacji stron WWW metodą Eye-trackingu (web usability) na przykładzie oprogramowania SOTE Jakubowicz, 2014
 
Joanna Nowicka, Wpływ noszenia soczewek kontaktowych na stan przedniego odcinka oka u pacjentów z cukrzycą typu I z uwzględnieniem komfortu noszenia, 2013
 
Anna Borucka, Ocena przydatności wybranych metod diagnostycznych (OCT, keratograf) w ilościowej analizie stożka rogówki, 2013
 
Małgorzata Banaszak, Wpływ wielkoformatowych ekranów reklamowych LED na uwagę wzrokową kierowców na przykładzie miasta Poznań, 2013 
 
Hanna Juźwiak, Nowy test do pomiaru parametrów widzenia obuocznego w bliży wzrokowej. Porównanie wyników pomiaru horyzontalnej forii zdysocjowanej w bliży wzrokowej metodą naprzemiennego przesłaniania z kompensacją pryzmatyczną i zmodyfikowaną metodą Thoringtona, 2012 
 
 Monika Czaińska, Badania posturograficzne u osób z zaburzeniami widzenia obuocznego, 2012 
 
 Marta Izydorczyk, Potencjały wywołane w przetwarzaniu metafor o charakterze nowym z zadaniem decyzji semantycznej, 2012 
 
Monika Jędrzejczak-Stróżniak, Badanie refrakcji przy pomocy autorefraktometru przed i po porażeniu akomodacji wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, 2011
 
Milena Szady, Niestabilność obuoczna u dorosłych z dysleksją rozwojową, 2011 
 
Szymon Frąckowiak, Długotrwały wpływ okularów ajuwerdyjskich na układ wzrokowy człowieka, 2010 
 
Marzena Ptak, Wpływ warunków badania na pomiar forii z zastosowaniem pałeczki Maddoxa, 2010 
 
Jarosław Makowski, Badanie korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi za pomocą autorefraktokeratometru TOPCON KR-8800, a wynikami otrzymanymi podmiotową metodą badania refrakcji oraz keratometrią manualną, 2009
 
Agnieszka Budzik, Skuteczność komunikacji ikonicznej w zależności od zastosowanych kontrastów barwnych, 2008 
 
 Wojciech Kida, Aberracje wyższego rzędu w układzie wzrokowym człowieka, 2008
 
 Jerzy Sroka, Wpływ długotrwałej pracy z bliska na zmianę forii horyzontalnej i wystąpienie objawów astenopijnych, 2008 
 
 Magdalena Adamczak, Obrazowanie stożka rogówki przy zastosowaniu szczelinowej skaningowej topografii o wysokiej rozdzielczości, 2007 
 
 Beata Janowicz-Weinert, Korekcja wad wzroku u osób niepełnosprawnych umysłowo, 2007 
 
Wojciech Nowak, Porównanie poczucia kontrastu u osób z niewielkimi wartościami astygmatyzmu, korygowanymi sferycznymi i asferycznymi miękkimi soczewkami kontaktowymi, 2006 
 
Jarosław Dąbrowski, Zaprojektowanie i stworzenie aplikacji bazodanowej do przeprowadzenia przesiewowego badania wzroku oraz analizy jego wyników, 2005 
 
 Maciej Sokołowski, Właściwości spektralne organicznych fotochromowych soczewek okularowych, 2004
 
Weronika Leszczyńska, Stanowisko do badań soczewek fotochromowych zgodne z Polską Normą PN-EN ISO 8980-3:2000, 2004 
 
Jacek Fuchs, Astygmatyzm oka po zewnątrztorebkowym usunięciu zaćmy, 2003

Targi oraz Konferencja Naukowa OPTYKA 2010


Zakład Elektroniki Kwantowej, 
grudzień 2006


Collegium Minus, 2020


Wmurowanie kamienia węgielnego pod CNBM, 2010


Copyright ©2020 Ryszard Naskręcki, All Rights Reserved
 
Kontakt: ryszard.naskrecki@amu.edu.pl
: 72360
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem