WSPÓLNIE SPROSTAĆ WYZWANIOM PRZYSZŁOŚCI
Wtorek, Kwiecień 21, 2020, 19:57

Dziś dotarły smutne informacje, że odeszli od nas na zawsze – dr Krystyna Łybacka i prof. dr hab. Stanisław Chwirot. Obojgu zawdzięczam wiele.
Pani poseł Krystyna Łybacka w VII kadencji Sejmu pełniła funkcję przewodniczącej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego. I to właśnie wówczas dostałem od Pani Poseł zaproszenie do udziału w posiedzeniach tej Podkomisji w charakterze eksperta zewnętrznego. W moim archiwum znalazłem zaproszenie na posiedzenie w dniu 29 lutego 2012 r. (załącznik), a porządek tego posiedzenia obejmował tylko jeden punkt: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat aktualnego stanu realizacji ustaw reformujących system nauki szkolnictwa wyższego oraz skutków ich wdrażania”.
 
Wśród materiałów, jakie były dyskutowane na kolejnych posiedzeniach Podkomisji znalazłem fragment, który dziś wydaje się być czymś oczywistym, ale wówczas to była rewolucyjna nowość:
 
"Utraci moc rozporządzenie o standardach kształcenia, w którym minister definiuje proces kształcenia dla zamkniętej listy kierunków studiów. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni będą mogły same określać i uruchamiać nowe kierunki studiów. Jednostki posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego będą mogły to czynić całkowicie samodzielnie; pozostałe – po uzyskaniu decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydanej po zasięgnięciu opinii ministra nadzorującego uczelnię i PKA".
 
"Kierunek studiów będzie zdefiniowany przez program kształcenia, który będzie zawierał opis założonych efektów kształcenia oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów. Efekty kształcenia dla danego kierunku muszą być zgodne z opisem efektów kształcenia dla odpowiednich obszarów kształcenia, opisanych w odpowiednim rozporządzeniu ministra".
 
"Warunkiem będzie zdefiniowanie efektów kształcenia zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji. Możliwość swobodnego tworzenia kierunków nie będzie dotyczyła jedynie zawodów regulowanych, w tym regulowanych zawodów medycznych, gdyż w tym zakresie obowiązują w Polsce przepisy Unii Europejskiej, obejmujące także reguły procesu kształcenia.
Wszystkie nowe rozwiązania w tym zakresie zostały sformułowane zgodnie z terminologią Krajowych Ram Kwalifikacji, stanowiących polski odpowiednik Europejskich Ram Kwalifikacji – europejskiego systemu wzajemnego odnoszenia do siebie kwalifikacji pozyskiwanych w systemach edukacji i szkoleń krajów członkowskich Unii Europejskie"j.
 
I tu chcę wspomnieć prof. Stanisława Chwirota, znakomitego fizyka, byłego dziekana i prorektora ds. nauki UMK, współtwórcę Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz systemu ram kwalifikacji. Profesor Chwirot zaprosił mnie do siebie i zaproponował współpracę w zakresie „tworzenia opisu ram kwalifikacji”. To był niezwykły czas, kiedy całymi godzinami sprzeczaliśmy się o to, jak najlepiej opisać kwalifikacje oraz czy likwidacja „ministerialnych standardów kształcenia” nie spowoduje spadku poziomu nauczania na studiach. Pomysły wydyskutowane w toruńskim gabinecie prof. Chwirota „podsuwałem” do dyskusji na posiedzeniach Podkomisji, a liczne wnioski z dyskusji na Podkomisji poddawaliśmy krytycznej analizie podczas rozmów na UMK. Może dziś trudno w to uwierzyć, ale wówczas i posłom i akademikom zależało, aby wspólnie zrobić coś dobrego.
Od dziś nie będzie już z nami Pani Doktor Krystyny Łybackiej i Pana Profesora Stanisław Chwirota. Cześć ich pamięci!
 
P.S. I jeszcze wątek bardzo osobisty. W tym roku, po raz pierwszy od wielu lat nie było 3 kwietnia o poranku telefonu z życzeniami imieninowymi od Pani dr Krystyny Łybackiej. Tego dnia były to zawsze pierwsze życzenia… Nie  będzie już tych porannych telefonów i tych porannych życzeń nigdy więcej.
I nie będzie już więcej niezwykłych maili od Profesora Chwirota, bardzo krótkich i jakże pełnych treści – „Obiecałeś , że się zgodzisz! Przy świadkach!” lub „Wszystkiego pewnie nie ma sensu czytać, ale niektóre fragmenty mogą się przydać” – to o materiałach przesłanych z Sejmu.

 


Copyright ©2020 Ryszard Naskręcki, All Rights Reserved
 
Kontakt: ryszard.naskrecki@amu.edu.pl
: 72375
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem