WSPÓLNIE SPROSTAĆ WYZWANIOM PRZYSZŁOŚCI
Szanowni Państwo,
Profesorowie, Pracownicy, Doktoranci i Studenci
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

podjąłem decyzję o kandydowaniu na funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kadencję 2020-2024. Wspólnie sprawimy, że UAM stanie się rzeczywiście "uczelnią badawczą". Uniwersytet wchodzi w nowy, bardzo wymagający etap swojego rozwoju. Przed nami wyzwania związane przede wszystkim z narastającą konkurencją oraz czekającą nas silną dywersyfikacją uczelni w Polsce i w Europie. "Współkonkurowanie” (czyli współpraca i konkurowanie) uczelni oraz całych systemów szkolnictwa wyższego i nauki wymagać będzie zdecydowanych działań przy bardzo dobrej znajomości reguł funkcjonowania systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce oraz znajomości zasad funkcjonowania Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA) i Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA).

Przygotowanie naszego Uniwersytetu, czyli nas wszystkich - ludzi Uniwersytetu, do sprostania wyzwaniom przyszłości staje się więc najważniejszym zadaniem przyszłego rektora i nowego zespołu rektorskiego. Przede wszystkim należy dołożyć wszelkich starań, aby Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wykorzystał dobrze status „uczelni badawczej”, a związane z tym dodatkowe finansowanie poprawiło komfort pracy badawczej i dydaktycznej naszych pracowników. Skuteczna realizacja wszystkich określonych w ramach tego projektu celów i zadań pozwoli zmniejszyć dystans do najlepszych polskich uczelni - Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pozwoli lepiej zaistnieć w Polsce i w Europie. Głównym zadaniem nowego rektora będzie więc inicjowanie i wdrażanie takich działań, które będą czynić nasz Uniwersytet lepszym, pod względem naukowym i dydaktycznym, a także bardziej nowoczesnym, lepiej zarządzanym, a przede wszystkim bardziej przyjaznym ludziom z nim związanym – studentom, doktorantom i pracownikom, a także absolwentom.

Z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu związany jestem przez całe moje zawodowe życie. To tu ukończyłem studia na kierunku fizyka i uzyskałem stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz otrzymałem tytuł naukowy profesora. To tu nabywałem kompetencje zarządcze jako prodziekan i dziekan, jako wieloletni członek Senatu UAM, a ostatnio jako prorektor. To tu wracałem z licznych staży naukowych i wizyt studyjnych wdrażając nowe pomysły naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. To tu budowałem unikatową aparaturę pomiarową, tworzyłem nowe kierunki studiów, prowadziłem wykłady i seminaria, opiekowałem się magistrantami i doktorantami.

Rektor uniwersytetu, jako „primus inter pares” musi przede wszystkim podejmować decyzje uwzględniając potrzeby i oczekiwania wszystkich członków społeczności akademickiej. Rektor obejmując swój urząd przestaje być fizykiem, biologiem czy chemikiem, a podejmuje zobowiązanie, by dbać o dobro przedstawicieli wszystkich dyscyplin, pracowników, doktorantów i studentów.
Rektor będąc „rozsądnym menadżerem” powinien godzić prawa i zwyczaje Uniwersytetu jako instytucji w pełni demokratycznej z silnie konkurencyjnym system finansowania badań naukowych oraz interesem najważniejszych interesariuszy uczelni - studentów i doktorantów.
Rektor będąc „odpowiedzialnym menadżerem” powinien godzić wolność akademicką i instytucjonalną autonomię uczelni z odpowiedzialnością wobec społeczeństwa i państwa. Rektor będąc "menadżerem przewidującym" powinien uprzedzać zagrożenia i wskazywać możliwe rozwiązania kierując się jedynie interesem pracowników, studentów i doktorantów.

Uczynię wszystko, aby Uniwersytet nasz dobrze się rozwijał, aby skutecznie wykorzystywał nowe możliwości, także finansowe dla zrównoważonego rozwoju, aby wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci wspólnie kształtowali jego teraźniejszość i wpływali na jego przyszłość.
Sprawię, aby Uniwersytet funkcjonował stabilnie w coraz bardziej nieprzewidywalnym i turbulentnym otoczeniu, w którym przychodzi nam działać. Wyrażam przekonanie, że pełna realizacja ambitnych wyzwań możliwa jest tylko w przyjaznym dla pracowników i sprzyjającym ich rozwojowi środowisku. Rektor i jego zespół muszą wziąć na siebie odpowiedzialność nie tylko za podejmowane decyzje, ale przede wszystkim za tworzenie warunków do naszego rozwoju.

Uczynię wszystko, aby Szkoła Doktorska UAM stała się najlepszą naszą wizytówką, przyciągając kandydatów z Europy i ze świata. Kształcenie doktorantów musi odbywać się według najlepszych międzynarodowych standardów, musi także w sposób najbardziej optymalny wykorzystywać naszą dyscyplinową różnorodność, ogromy potencjał intelektualny oraz nowoczesną infrastrukturę.
Jestem przekonany, że moja wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania uczelnią, moja dogłębna znajomość systemów szkolnictwa wyższego w Polsce i w Europie oraz moje doświadczenia i osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne upoważniają mnie do podjęcia wyzwań związanych z kierowaniem naszym Uniwersytetem w następnej kadencji.
Obiecuję, że nie będę szczędził czasu i sił, aby sprostać obowiązkom Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ławeczka Heliodora Święcickiego


Biblioteka Coll. Novum


Coll. Heliodori Święcicki
Copyright ©2020 Ryszard Naskręcki, All Rights Reserved
 
Kontakt: ryszard.naskrecki@amu.edu.pl
: 72365
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem